T O L V

Långt ifrån en dussinvara

T O L V är en attityd till omvärlden. Att vrida på huvudet och se världen från flera vinklar än den mest självklara. Kanske till och med att vända sig om och se bakåt. 

Världen är en 360-graders upplevelse - hela tiden. Skygglappar ändrar på vad vi ser - inte verkligheten. För att påverka verkligheten behöver man agera, inte avskärma sig.

Synonymer

Motsvarigheten i den visuella världen till andra ord med liknande betydelse är en annan vinkel